Historiek

Brebuild werd medio 1991 opgericht en is gevestigd in het havengebied van Antwerpen. Sindsdien zijn wij geëvolueerd naar een bedrijf met circa 110 medewerkers en een omzet van 38 miljoen euro. Het actieterrein van ons bedrijf spitst zich toe op de provincies Antwerpen, Vlaams Brabant en Oost-Vlaanderen. In de renovatie- en nieuwbouwsector zijn onze voornaamste opdrachtgevers sociale huisvestingmaatschappijen, OCMW's, WZC, steden en gemeenten, onderwijsinstellingen, kantoorcomplexbeheerders, private opdrachtgevers, enz.

De sterkte van ons bedrijf ligt in de realisatie van totaalprojecten waarbij we flexibel genoeg zijn om zowel technisch als administratief te kunnen omgaan met de meest complexe materies. Buiten een omvangrijk pakket renovatieprojecten, zijn wij ook actief op de markt van nieuwbouw van industriële en andere gebouwen, industriële constructies in chemische bedrijven en waterbouwkundige werken. Met het oog op de nog steeds groeiende trend van duurzaam wonen en bouwen behoren passiefhuizen eveneens tot onze werkzaamheden/specialisaties.

Kwaliteit, algemene service, communicatie en een duurzaam veiligheidsbeleid, zijn basisprincipes voor ons en onze medewerkers. De goede relaties die Brebuild heeft opgebouwd met opdrachtgevers, openbare besturen, onderaannemers, architecten en studiebureaus hebben we dan ook te danken aan de vakkennis, professionaliteit, flexibiliteit en communicatieve vaardigheden van onze werknemers.

Kwaliteit en veiligheid

Brebuild NV is sinds juli 1997 VCA** gecertificeerd.

Met het oog op het beperken van het aantal arbeidsongevallen, wordt er voortdurend gestreefd naar een optimale kwaliteit vanuit een veiligheids- en gezondheidsbeleid. Onder toezicht van de preventieadviseur en steeds in samenwerking met de projectleiding, streven we naar een veilige en duurzame uitvoering van onze werven.

De interactie tussen het adviserend orgaan, de technisch leidinggevenden en het uitvoerend personeel is van primordiaal belang voor een kwaliteitsvolle uitvoering van de werken, waarbij communicatie één van de stokpaardjes is binnen Brebuild.

Onze VCA verzekert de correcte naleving van de wettelijke veiligheidsvoorschriften en is een constante binnen de organisatie.